แพ็คเกจสปา

Menu Nimman House Thai Massage

Menu Single (เดี่ยว) Couple (คู่)
Packages 1
Nimman House Welcome
 • Foot spa (สปาเท้า) 1 hr
 • Back, Head, Shoulder Massage (หลัง, หัว, ไหล่) 1 hr
600 / 2 hr 1,100 / 2 hr
Packages 2
Nimman House Lanna Massage
 • Foot Massage (นวดฝ่าเท้า) 30 Minutes
 • Thai Massage (นวดไทย) 2 hr
600 / 2.5 hr 1,100 / 2.5 hr
Packages 3
Nimman House Easy, Easy
 • Foot Massage (นวดฝ่าเท้า) 30 Minutes
 • Thai with Herbal (นวดไทยประคบ) 1.5 hr
600 / 2 hr 1,100 / 2 hr
Packages 4
Nimman Sbay Sbay
 • Foot Massage (นวดฝ่าเท้า) 30 Minutes
 • Body Scrub (ขัดตัว) 1 hr
 • Oil Massage (นวดน้ำมัน) 1 hr
950 / 2.5 hr 1,800 / 2.5 hr
Packages 5
Nimman House Sweet
 • Foot Massage (นวดฝ่าเท้า) 30 Minutes
 • Herbal Heat Compress (ประคบสมุนไพร) 30 Minutes
 • Body Scrub (ขัดตัว) 1 hr
 • Hot Oil Massage (นวดน้ำมันร้อน) 1 hr
1,200 / 3 hr 2,200 / 3 hr
Packages 6
Nimman House Relaxing
 • Foot Spa (สปาเท้า) 1 hr
 • Body Scrub (ขัดตัว) 1 hr
 • Oil Massage (นวดน้ำมัน) 1 hr
1,200 / 3 hr 2,200 / 3 hr
Packages 7
Nimman Thank You Very Much
 • Thai Massage (นวดไทย) 2 hr
 • Oil Massage (นวดน้ำมัน) / Hot Oil Massage (นวดน้ำมันร้อน) 1 hr
850 / 3 hr 1,600 / 3 hr
Packages 8
Nimman Spacial
 • Hot Oil Massage (นวดน้ำมันร้อน) 1.5 hr
 • Herbal Heat Compress (ประคบสมุนไพรร้อน) 1 hr
1,000 / 2.5 hr 1,900 / 2.5 hr
Packages 9
Nimman House Wonderful
 • Facial Massage (นวดหน้า) 1 hr
 • Thai Massage (นวดไทย) 1 hr
 • Oil Massage (นวดน้ำมัน) 30 Minutes
850 / 2.5 hr 1,600 / 2.5 hr
Packages 10
Nimman House Beautiful
 • Facial Massage (นวดหน้า)
 • Thai Massage (นวดไทย)
600 / 2 hr 1,100 / 2 hr
Packages 11
Nimman House in Heaven
 • Facial Massage (นวดหน้า)
 • Body Scrub (ขัดตัว)
 • Oil Massage (นวดน้ำมัน)
1,200 / 3 hr 2,200 / 3 hr
Packages 12
Nimman Soft Soft
 • Facial Massage (นวดหน้า)
 • Oil Massage (นวดน้ำมัน)
800 / 2 hr 1,500 / 2 hr
Packages 13
Packages 13 Facial Massage And Face Lift By : Nuskin Gavainic Spa
 • Cleansing (ล้างหน้า)
 • Scrub (ขัดหน้า)
 • Massage (นวดหน้า)
 • Gavainic Spa (Face Lift) (ยกกระชับโดยเครื่องกาวานิค)
 • Moisturising (บำรุง)
*This Packet Would Be By Appointment Only แพ็คเก็ตนี้ทำโดยนัดหมายเท่านั้น
1,300 / 1.5 hr -